تبلیغات
[URL=http://www.pixiran.com/view.php?filename=38Water_lilies.jpg][img] وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد - مطالب هفته دوم خرداد 1390

وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد

محل برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 89-90 در محل واحد

 زنگی آباد خواهد بود


امتحان تئوری کارگاه شیشه

پنجشنبه 11/3

ساعت 8


میانترم درس کامپایلر تا صفحه 50

چهارشنبه 11/3 -ساعت9 -خانم افهمی