تبلیغات
[URL=http://www.pixiran.com/view.php?filename=38Water_lilies.jpg][img] وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد - مطالب هفته اول خرداد 1390

وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد

سنتز مواد آلی

خانم اسفندیارپور

11/3/90-ساعت 10

شیمی دارویی

خانم اسفندیارپور

11/3/90-ساعت 10

 

ژئو شیمی

آقای ابراهیم نژاد

11/3/90

چهار فصل

 

كامپایلر1

خانم افهمی

11/3/90 – ساعت 9
 


كلیه اساتید محترم تا 20/3/90 مهلت دارند نسبت به ثبت نمرات میانترم اقدام نمایید .بدیهی است پس از تاریخ فوق سیستم غیر فعال شده و زمان مجددی در نظر گرفته نخواهد شد.