تبلیغات
[URL=http://www.pixiran.com/view.php?filename=38Water_lilies.jpg][img] وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد - مطالب هفته چهارم فروردین 1390

وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد

جمعیت و تنظیم خانواده 2/1 پنجشنبه از ساعت  8 تشکیل می شود(مخصوص خواهران)


کلاس فارسی عمومی خانم مقیمی امروز سه شنبه 30/1/ تشکیل

 نمی شود