تبلیغات
[URL=http://www.pixiran.com/view.php?filename=38Water_lilies.jpg][img] وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد - مطالب هفته سوم فروردین 1390

وبلاگ اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد

برنامه تربیت بدنی 1 و 2 -خواهران

سه شنبه ها: 15-30/13تربیت بدنی 1 -گروه 1-(شیمی و زمین شناسی)

                      30/16-15 تربیت بدنی 2-گروه 1-(شیمی و زمین شناسی)

 

چهارشنبه ها : 30/14-13 تربیت بدنی 2 -گروه 2 (سایر رشته ها)

                   16-30/14 تربیت بدنی 1 -گروه 2 (سایر رشته ها)

کلاسها از هفته جاری اغاز می شود. ودر صورت غیبت در جلسات مذکور برای حذف اضطراری اقدام شود.

                            


قابل توجه دانشجویان درس رسوب شناسی و سنگ شناسی :

کلاس روز دوشنبه 22/1 90 آقای دکتر حسینی تشکیل نمی شود .جبرانی آن چهار شنبه 24/ 1 ساعت 8 صبح

می باشد.

دروس زمین ساخت و کانیهای صنعتی روز دوشنبه تشکیل نمیشود.

 

 


تغییرات در برنامه درسی

1-پایگاه داده ها -سه شنبه ها 12-10 خانم افهمی

2-آز پایگاه داده ها شنبه ها 14-10 یک هفته در میان

3-رسوب شناسی محض .سه شنبه ها 14-12 -خانم حسینی

4- هیدرو ژیو شیمی -شنبه ها 30/5-30/3 آقای دکتر حسینی

5-زمین شناسی زیست محیطی -چهارشنبه ها 10-8-خانم گلستانی

6-زمین ساخت- کانیهای صنعتی یک هفته در میان دوشنبه ها  30/15 -30/17 -آقای دکتر حسینی

7-آز شیمی صنعتی -جلسه تئوری -پنجشنبه 25/1 /90-ساعت 30/11 -ساختمان شماره 2 کرمان-آقای دکتر عطایی

         برنامه دروس تربیت بدنی خواهران بزودی اعلام می شود.