کلاسهای جبرانی خانم حسنی سعدی

 

دوشنبه  آینده :

10-8 معادلات  شیمی

12-10 -نظریه محاسبات تشکیل نمی شود.

14-12  - نظربه محاسبات تشکیل می شود.

از دوشنبه های بعدی

10-8  معادلات شیمی

12-10  نظریه محاسبات

14-12 نظریه محاسبات

 

روز شنبه آینده  ریاضی عمومی 1 (آی تی ) تشکیل نمی شود.  جبرانی آن بعدا اعلام می شود