کسب مقام اول  و مدال طلای مسابقات کاراته ؛کمیته انفرادی توسط

دانشجویان این واحد آقایان علیرضا سینه کوه پیما و محسن مددی زاده در

مسابقات قهرمانی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر

کشور تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون برای این عزیزان از خداوند متعال

خواستاربم