دانشجویان محترم متقاضی ترم تابستان اعم از مهمان و غیر

 مهمان خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-کپی فیش شهریه و یک نسخه پرینت انتخاب واحد خود را تحویل آموزش واحد  دهید.

2-به برنامه امتحانی خود که به هنگام انتخاب واحد مشحص می شود دقت نمایید. ضمن اینکه محل برگزاری امتحانات ساختمان شماره 2 دانشگاه پیام نور  کرمان می باشد.

3-جهت تهیه کتب درسی به نمایندگی انتشارات پیام نور واقع در کرمان-سه راه احمدی -روبروی تکیه فاطمیه مراجعه نمایید.ضمن اینکه ترم تابستان به صورت خودخوان برگزار می گردد.