قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

1-انتخاب واحد نیمسال اول 90-91  از 21/6/90 آغاز می شود ؛ لذا طبق برنامه زمانبندی شده از طریق سایت گلستان شخصا نسبت انتخاب واحد اقدام نمایید و رمز عبور و کاربری خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و از قطعی شدن انتخاب واحد خود در سیستم مطمئن شوید.

2-رعایت پیش نیاز و همنیاز و نیز سقف واحد الزامی بوده و در صورت عدم رعایت، مشکلات به وجود آمده آتی بر عهده شما می باشد.

3-با توجه به محدودیت آزمایشگاهها در انتخاب آنها دقت نمایید. و حتما برای گروهبندی طبق زمانی که در آینده اعلام می شود مراجعه نمایید.امکان تغییر گروهها یا اضافه کردن در مهلت حذف و اضافه برای این دروس وجود ندارد.

4-برنامه تشکیل کلاسها متعاقبا در محل دانشگاه اعلام می شود .بدیهی است در مهلت حذف و اضافه امکان اصلاح و ترمیم انتخاب واحد وجود دارد(فقط برای دروس تئوری).