قابل توجه دانشجویان گرامی :

  • لطفا با مراجعه به سایت بیمه نوین اندیش پویا به آدرس الکترونیکی
  •  
  •  www.novinandish.com در اسرع
  •  
  • وقت نسبت به دریافت کارت بیمه حوادث خود با وارد نمودن کد ملی و شماره دانشجویی اقدام نمایید.