قابل توجه دانشجویان پسر دروس تربیت بدنی1 و2

 

شروع کلاسها یکشنبه 18/7 ساعت 8-10 تربیت بدنی 1

                                           ساعت 12-10 -تربیت بدنی 2

     قابل توجه دانشجویان شیمی

در س شیمی تکنولوزی مواد غذایی سه شنبه ها 12-10 تشکیل می گردد.