قابل توجه دانشجویان محترم

این دانشگاه با همکاری موسسه آیسا اقدام به برگزاری دوره های هفتگانه ICDL نموده است .

هزینه دوره برای افراد آزاد 160000تومان و برای دانشجویان پیام نور 75000تومان می باشد.

جهت ثبت نام به آقای سلطانی (دفتر ریاست) مراجعه نمایید.