دانشجویان محترم ضمن رعایت سقف واحد، پیش نیاز و همنیاز ،به اطلاع می رسد برنامه هفتگی

 نیمسال اول89-90 از چهارشنبه 31/6 در محل دانشگاه نصب و به اطلاع میرسد و در صورت فراهم بودن امکانات    در

این وبلاگ نیز قرار خواهد گرفت .

شروع کلاسها از شنبه 3/7 خواهد بود

شروع کلاسهای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فراگیر متعاقبا اعلام می شود.

برای اطلاع از جدیدترین برنامه 9 ترمه و منابع درسی رشته خود به سایت pnu.ac.ir

قسمت دانشجو مراجعه نمایید.