قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به طرح ضیافت اندیشه از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در ایام

ماه مبارک رمضان ،متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس زیر از مزایای این طرح مطلع گردند.

http://ziafat.nahad.ir/uploads/77_270_tarhe-ziafat.pdf